Prawo wewnętrzne

W naszym przedszkolu obowiązują procedury, według których postępujemy.
Wszystkie procedury są dostępne w formacie *.pdf.
Program można pobrać bezpłatnie pod adresem www.adobe.pl.

Script logo