REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Data dodania: 2023-05-15

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacji uzupełniającej odbywa się poza elektronicznym systemem rekrutacji.

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie w terminie od 25.05.2023r. do 05.06.2023r.

Wywieszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych odbędzie się 21 .06.2023r .  o godz. 09:00.

Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do przedszkola proszeni są o dostarczenie wniosków rekrutacyjnych do przedszkola  najpóźniej do  05.06.2023r do godz. 13:00.

Szczegóły znajdują się na portalu edukacyjnym https://portaledukacyjny.krakow.pl/

Script logo