Zajęcia adaptacyjne

Ciekawe spotkania i wydarzenia » Zajęcia adaptacyjne

Data dodania:10-12-2018

Pod koniec sierpnia 2018 r. w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci. W obecności rodziców dzieci miały możliwość poznać środowisko przedszkolne, zdobyć nowe doświadczenia społeczne, oswoić się z nowym miejscem i panującymi w nim zasadami. Celem zajęć było m.in.: wyeliminowanie stresu związanego z rozpoczęciem edukacji przedszkolnej; rozwijanie umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; wzmocnienie poczucia własnej wartości; kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach oraz doświadczenie radości ze wspólnej zabawy z rówieśnikami. Dzieci chętnie uczestniczyły w zabawach integrujących grupę, zabawach ruchowych, zajęciach plastycznych i muzyczno-ruchowych. Wizyta w przedszkolu z pewnością ułatwi przyszłym wychowankom wkroczenie w przedszkolny świat.