Warsztaty "Mali badacze - doświadczenia i eksperymenty"

Warsztaty prowadzone przez nauczycielki » Warsztaty "Mali badacze - doświadczenia i eksperymenty"

Data dodania:18-02-2018

Powszechnie wiadomo, iż dzieci przedszkolne charakteryzuje naturalna ciekawość tego co je otacza. Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Rozwijając umiejętność krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo-skutkowego, porównywania i uogólniania przyczyniają się do rozszerzenia horyzontów myślowych przedszkolaka. I chociaż niektóre eksperymenty wydają się trudne, bo związane z dziedzinami, takimi jak fizyka lub chemia, to dają dziecku okazję do odkrywania i zgłębiania fascynującego świata przyrody i techniki a wiedza i umiejętności zdobywane we wczesnym dzieciństwie staną się inspiracją i pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji.

Cele ogólne:

  • Rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych.
  • Poszerzenie zasobu wiadomości dotyczących świata przyrody i techniki.
  • Wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia.
  • Budowanie więzi społecznych na płaszczyźnie grupy, przedszkola