Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2024/2025

Data dodania: 2024-03-02

Uprzejmie informuję, że w dniach od 01.03.2024r do 29.03.2024r prowadzimy rekrutację dzieci na nowy rok szkolny 2024/2025.

Rekrutacja będzie prowadzona w formie elektronicznej.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się pod adresem https://portaledukacyjny.krakow.pl/196467,artykul,rekrutacja_do_przedszkoli.html 

Po zakończeniu rekrutacji w formie elektronicznej należy wniosek wydrukować i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru (chyba, że został podpisany profilem zaufanym przez obojga rodziców to wtedy nie trzeba przynosić do przedszkola).

Przyjmowanie wniosków rekrutacyjnych będzie się odbywać w następujący sposób:

Wypełniony i podpisany przez obojga rodziców wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do sekretariatu najpóźniej do 29.03.2024r do godz. 14:30

 

Z poważaniem

Agnieszka Jastrzewska

Dyrektor Przedszkola nr 95

Script logo