Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 95 W KRAKOWIE

Rok szkolny 2022/2023

  • Przewodniczący: Tomasz Kozłowski
  • Zastępca przewodniczącego: Katarzyna Krępa
  • Sekretarz: Aleksandra Kukla
  • Skarbnik: Magdalena Nigborowicz
  • Komisja rewizyjna: Stanisław Czyżowski, Katarzyna Badora-Musiał 

 

Script logo