Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 95 W KRAKOWIE

Rok szkolny 2020/2021

  • Przewodniczący - Barbara Nowakowska
  • Zastępca przewodniczącego - Monika Czubińska-Kwiatkowska
  • Sekretarz - Magdalena Wcisło
  • Skarbnik - Ewelina Matyszczak-Jagusztyn
  • Komisja rewizyjna - Michał Chrzanowski, Anna Rzepczyńska
Script logo