Warsztaty teatralno-literackie

Warsztaty prowadzone przez nauczycielki » Warsztaty teatralno-literackie

Data dodania:13-01-2015

Warsztaty teatralno-literackie realizowane z dziećmi w wieku przedszkolnym.


Warsztaty służą:

 • aktywizowaniu dzieci,
 • inspirowaniu do działań twórczych,
 • wyzwalaniu dziecięcej wyobraźni.


Cele ogólne:
Wspomaganie dziecka w jego wszechstronnym rozwoju przez:

 • kształtowanie postawy świadomego twórcy i odtwórcy kultury,
 • rozbudzenie zainteresowania literaturą i teatrem,
 • wydobywanie i ukierunkowanie emocji i uczuć,
 • wyrabianie postawy wrażliwego obserwatora życia codziennego,
 • tworzenie warunków sprzyjających zorganizowanej aktywności dziecka,
 • wspomaganie w poznawaniu różnych postaw bohaterów literackich próby ich oceny.


Cele szczegółowe:

 • zapoznanie z głównymi formami teatralnymi, słownictwem i wiadomościami dotyczącymi pojęcia „Teatr”, „Literatura”
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym w zakresie mówienia,
 • kształtowanie umiejętności wyrażania swoich przeżyć, nastrojów i emocji za pomocą gestów, ruchu i mimiki,
 • doskonalenie pamięci potrzebnej do opanowania tekstów ról w przygotowanych przedstawieniach,
 • kształtowanie postawy odwagi i pokonywania nieśmiałości w obliczu zetknięcia się z widownią odbierającą prezentowany tekst,
 • rozwijanie uzdolnień indywidualnych,
 • wdrażanie do niesienia innym radości z przeżywania „żywego słowa”, wspólnego kulturalnego spędzania czasu wolnego poprzez prezentowanie przygotowanych przedstawień zaproszonym gościom: dzieciom z innych grup i osobom z zewnątrz przedszkola,
 • kształtowanie postawy aktywnego spędzania czasu i nawiązywania serdecznych i kulturalnych kontaktów rówieśniczych.
NazwaRozmiarData
icowar_literacko_teatr_wiersze.pdf

Warsztaty literacko-teatralne 05.12.2014r. - wiersze

461.44 KB2015-01-13 11:26