REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Data dodania: 2022-05-18

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacji uzupełniającej odbywa się poza elektronicznym systemem rekrutacji.

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie w terminie od 23.05.2022r. do 01.06.2022r.

Wywieszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych odbędzie się 21 .06.2022r . o godz. 09:00.

Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do przedszkola proszeni są o dostarczenie wniosków rekrutacyjnych do przedszkola najpóźniej do 01.06.2022r do godz. 13:00.

Szczegóły znajdują się na portalu edukacyjnym https://portaledukacyjny.krakow.pl/ 

Script logo