REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Data dodania: 2024-05-17

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacji uzupełniającej odbywa się poza elektronicznym systemem rekrutacji.

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie w terminie od 20.05.2024r. do 03.06.2024r.

Wywieszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych odbędzie się 19.06.2024r . o godz. 09:00.

Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do przedszkola proszeni są o dostarczenie wniosków rekrutacyjnych do przedszkola najpóźniej do 03.06.2024r do godz. 15:00.

Szczegóły znajdują się na portalu edukacyjnym https://portaledukacyjny.krakow.pl/

Script logo