Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2023/2024

Data dodania: 2023-03-07

Uprzejmie informuję, że w dniach od 01.03.2023r do 31.03.2023 r prowadzimy rekrutację dzieci na nowy rok szkolny 2023/2024.

Rekrutacja będzie prowadzona w formie elektronicznej .

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się pod adresem https://portaledukacyjny.krakow.pl/196467,artykul,rekrutacja_do_przedszkoli.html

Po zakończeniu rekrutacji w formie elektronicznej należy wniosek wydrukować i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru( chyba , że został podpisany profilem zaufanym przez obojga rodziców to wtedy nie trzeba przynosić do przedszkola).

Przyjmowanie wniosków rekrutacyjnych będzie się odbywać w następujący sposób:

Wypełniony i podpisany przez obojga rodziców wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do sekretariatu najpóźniej do 31.03.2023r do godz. 15:00

 

Z poważaniem
Agnieszka Jastrzewska
Dyrektor Przedszkola nr 95

Script logo