Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2022/2023

Data dodania: 2022-03-01

Uprzejmie informuję , że w dniach od 01.03.2022r do 31.03.2022 r prowadzimy rekrutację dzieci na nowy rok szkolny 2022/2023.

Rekrutacja będzie prowadzona w formie elektronicznej .

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się pod adresem:

https://portaledukacyjny.krakow.pl/196467,artykul,rekrutacja_do_przedszkoli.html?_ga=2.138377072.1530033591.1613476005-1543928265.1612520569

Po zakończeniu rekrutacji w formie elektronicznej należy wniosek wydrukować i złożyć w przedszkolu.

Przyjmowanie wniosków rekrutacyjnych będzie się odbywać w następujący sposób:

Wypełniony i podpisany przez obojga rodziców wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do sekretariatu najpóźniej do 31.03.2022r do godz. 16:00

 

Z poważaniem
Agnieszka Jastrzewska
Dyrektor Przedszkola nr 95

Script logo