Projekt "Wyślij kartkę do powstańca"

Ciekawe spotkania i wydarzenia » Projekt "Wyślij kartkę do powstańca"

Data dodania:15-02-2017

We wrześniu przedszkolaki z trzech starszych grup wzięły udział w projekcie Fundacji Sensoria pt. "Wyślij kartkę do powstańca"  - akcja ta ma miała na celu uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Nauczycielki podczas zajęć  zapoznały dzieci się z bohaterską postawą młodych ludzi - często też dzieci niewiele starszych od nich, którzy poświęcili wszystko , by walczyć o naszą wolność. Następnie przedszkolaki z każdej grupy wspólnie napisały list oraz ozdobiły specjalne bezpłatne kartki. Dzięki pomocy i zaangażowaniu rodziców  każde dziecko zadedykowało swoją kartkę konkretnemu bohaterowi powstania, którego postać wybrało na stronie fundacji www. BohaterOn.pl. Zapakowane do dużych kopert kartki zostały zaniesione przez dzieci na pocztę i wysłane na adres fundacji, która przekaże je dyrektorowi  Muzeum Powstania Warszawskiego, a on doręczy je adresatom. Jesteśmy przekonani, że wszystkie ciepłe uczucia włożone przez dzieci w wykonanie tych kartek wywołają radość w sercach naszych bohaterów.