Programy

Przedszkolny program adaptacyjny dla dzieci 3- letnich opiera się przede wszystkim na zasadach współpracy przedszkola z rodziną przyszłego wychowanka, nawiązanej kilka miesięcy przed rozpoczęciem jego edukacji. Celem tej propozycji jest stworzenie dzieciom lepszego startu przedszkolnego.

1. Założenia programu.

Program adaptacyjny oparty na wiedzy o rozwoju dziecka określa system wzajemnych oddziaływań pedagogicznych oraz organizacyjnych przedszkola rodziny w celu stworzenia dzieciom lepszego startu przedszkolnego. Adaptacja to proces uzyskiwania równowagi między potrzebami dziecka a otoczeniem. Założeniem programu jest wspomaganie i ukierunkowane rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowym

2. Cele

Cel główny:

 • Adaptacja dzieci do przedszkola.Cele szczegółowe:

 • Motywowanie dzieci do podejmowania działań i zachowań sprzyjających integrowaniu się z przedszkolem
 • Motywowanie rodziców oraz pracowników przedszkola do zapewnienia dzieciom optymalnych warunków,
 • Motywowanie otoczenia społecznego dziecka i przedszkola do współpracy na rzecz adaptacji nowych przedszkolaków.3. Program wstępnej adaptacji dziecka obejmuje:

 • Zadania przedszkola i dziecka w okresie adaptacji,
 • Scenariusze zajęć metodycznych ,
 • Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej.

 

TOK DZIAŁANIA

Zadania Formy realizacji Termin, czas zajęć
1.Zapisy dzieci do przedszkola.

- Prezentacja pomieszczeń przedszkolnych,
- Rozmowy z dyrektorem, nauczycielem,
- Wręczenie rodzicom folderu reklamowego.

kwiecień
2. Nawiązanie kontaktu z rodzicami dzieci przyjętych do przedszkola.

- Zapoznanie z ramowym rozkładem dnia oraz statutem przedszkola,
- Przybliżenie rodzicom obrazu rozwojowego dziecka 3 letniego letniego uwzględnieniem problemów adaptacyjnych,
- Spisanie umów regulujących korzystanie z przedszkola.

maj
3. Drugie spotkanie z rodzicami przyszłych przedszkolaków.

- Zorganizowanie warsztatu szkoleniowego dla rodziców „ Moje dziecko idzie do przedszkola- sposoby przygotowania dziecka do nowej sytuacji”,
- Poznanie wzajemnych oczekiwań,
- Ustalenie harmonogramu spotkań sierpniowych.

czerwiec
Wizyty dzieci z rodzicami w przedszkolu. Pierwszy dzień

- Zapoznanie dzieci z nauczycielami i pracownikami obsługi zatrudnionymi w grupie najmłodszej,
- Poznanie pomieszczeń przedszkolnych,
- Udział dziecka i rodziców we wspólnej zabawie,
- Rozmowy z dziećmi dziećmi rodzicami
- Poznanie imion dzieci

Sierpień
Ok. 1.5 godz.
  Drugi dzień

- Powitanie dzieci i rodziców w szatni
- Przydział znaczków rozpoznawczych,
- Zmiana bucików,
- Wspólne zabawy w sali i ogrodzie przedszkolnym,
- Dalsze poznawanie imion dzieci,
- Wyjście do łazienki (mycie rąk – pokaz rodziców jak to się robi)

Sierpień,
Ok.1.5 godz.
  Trzeci dzień

- Powitanie dzieci szatni, zmiana obuwia
- Próby samodzielnego odnalezienia swojego znaczka,
- Wspólne zabawy w Sali, zabawy przy muzyce i piosence ( powolne wycofywanie się rodziców),
- Samodzielne mycie rąk, próba odszukania własnego ręcznika,
- Wyjście do ogrodu przedszkolnego

Sierpień,
Ok. 2 godz.
  Czwarty dzień

- Zabawy z nauczycielką w miarę możliwości bez udziału rodziców,
- Zabawy w kącikach zainteresowań,
- Zapoznanie dzieci ze sposobem odpoczynku po obiedzie (leżaki),
- Zabawy oswajające z leżakami,
- Obdarowanie dzieci małymi upominkami,
- Pytania do rodziców - co ich zaskoczyło, zainteresowało, z czym ich dzieci miały problemy, w czym pomogła realizacja programu adaptacyjnego- ankieta dla rodziców.

Sierpień,
2 godziny
Pierwsze dni w przedszkolu.

- Przyjmowanie dzieci do przedszkola,
- Przyniesienie przytulanki którą dziecko lubi najbardziej,
- Przebywanie dzieci wraz z rodzicami na sali w pierwszych dniach pobytu,
- Umożliwienie rodzeństwu przebywania na jednej sali niezależnie od wieku ( pierwsze dni pobytu).

wrzesień
Mamo zobacz co ja robię w przedszkolu.

- Przygotowanie dzieci do wzięcia udziału w uroczystości „Pasowanie na przedszkolaka”
- Wspólna uroczystość wraz z poczęstunkiem,
- Zapoznanie rodziców z wynikami przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej.

październik
 • Dni adaptacyjne

  Jak co roku w ostatnich dniach sierpnia dzieci zapisane do naszego przedszkola miały możliwość wraz z rodzicami uczestniczyć  w dniach adaptacyjnych. Podczas codziennych ...

 • Przygotowanie dziecka

  Sposoby  na przygotowanie dziecka do pobytu w przedszkolu

 • Rozwój psychofizyczny 3-latka

  Rozwój psychofizyczny 3-latka i jego wpływ na proces adaptacji do warunków przedszkolnych

Script logo