Programy

Dla rodziców » Programy

Przedszkolny program adaptacyjny dla dzieci 3- letnich opiera się przede wszystkim na zasadach współpracy przedszkola z rodziną przyszłego wychowanka, nawiązanej kilka miesięcy przed rozpoczęciem jego edukacji. Celem tej propozycji jest stworzenie dzieciom lepszego startu przedszkolnego.

1. Założenia programu.

Program adaptacyjny oparty na wiedzy o rozwoju dziecka określa system wzajemnych oddziaływań pedagogicznych oraz organizacyjnych przedszkola rodziny w celu stworzenia dzieciom lepszego startu przedszkolnego. Adaptacja to proces uzyskiwania równowagi między potrzebami dziecka a otoczeniem. Założeniem programu jest wspomaganie i ukierunkowane rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowym

2. Cele

Cel główny:

 • Adaptacja dzieci do przedszkola.Cele szczegółowe:

 • Motywowanie dzieci do podejmowania działań i zachowań sprzyjających integrowaniu się z przedszkolem
 • Motywowanie rodziców oraz pracowników przedszkola do zapewnienia dzieciom optymalnych warunków,
 • Motywowanie otoczenia społecznego dziecka i przedszkola do współpracy na rzecz adaptacji nowych przedszkolaków.3. Program wstępnej adaptacji dziecka obejmuje:

 • Zadania przedszkola i dziecka w okresie adaptacji,
 • Scenariusze zajęć metodycznych ,
 • Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej.

 

TOK DZIAŁANIA

Zadania Formy realizacji Termin, czas zajęć
1.Zapisy dzieci do przedszkola.
 • Prezentacja pomieszczeń przedszkolnych,
 • Rozmowy z dyrektorem, nauczycielem,
 • Wręczenie rodzicom folderu reklamowego.
kwiecień
2. Nawiązanie kontaktu z rodzicami dzieci przyjętych do przedszkola.
 • Zapoznanie z ramowym rozkładem dnia oraz statutem przedszkola,
 • Przybliżenie rodzicom obrazu rozwojowego dziecka 3 letniego letniego uwzględnieniem problemów adaptacyjnych,
 • Spisanie umów regulujących korzystanie z przedszkola.
maj
3. Drugie spotkanie z rodzicami przyszłych przedszkolaków.
 • Zorganizowanie warsztatu szkoleniowego dla rodziców „ Moje dziecko idzie do przedszkola- sposoby przygotowania dziecka do nowej sytuacji”,
 • Poznanie wzajemnych oczekiwań,
 • Ustalenie harmonogramu spotkań sierpniowych.
czerwiec
Wizyty dzieci z rodzicami w przedszkolu. Pierwszy dzień
 • Zapoznanie dzieci z nauczycielami i pracownikami obsługi zatrudnionymi w grupie najmłodszej,
 • Poznanie pomieszczeń przedszkolnych,
 • Udział dziecka i rodziców we wspólnej zabawie,
 • Rozmowy z dziećmi dziećmi rodzicami
 • Poznanie imion dzieci
Sierpień
Ok. 1.5 godz.
  Drugi dzień
 • Powitanie dzieci i rodziców w szatni
 • Przydział znaczków rozpoznawczych,
 • Zmiana bucików,
 • Wspólne zabawy w sali i ogrodzie przedszkolnym,
 • Dalsze poznawanie imion dzieci,
 • Wyjście do łazienki (mycie rąk – pokaz rodziców jak to się robi)
Sierpień,
Ok.1.5 godz.
  Trzeci dzień
 • Powitanie dzieci szatni, zmiana obuwia
 • Próby samodzielnego odnalezienia swojego znaczka,
 • Wspólne zabawy w Sali, zabawy przy muzyce i piosence ( powolne wycofywanie się rodziców),
 • Samodzielne mycie rąk, próba odszukania własnego ręcznika,
 • Wyjście do ogrodu przedszkolnego
Sierpień,
Ok. 2 godz.
  Czwarty dzień
 • Zabawy z nauczycielką w miarę możliwości bez udziału rodziców,
 • Zabawy w kącikach zainteresowań,
 • Zapoznanie dzieci ze sposobem odpoczynku po obiedzie (leżaki),
 • Zabawy oswajające z leżakami,
 • Obdarowanie dzieci małymi upominkami,
 • Pytania do rodziców- co ich zaskoczyło, zainteresowało, z czym ich dzieci miały problemy, w czym pomogła realizacja programu adaptacyjnego- ankieta dla rodziców.
Sierpień,
2 godziny
Pierwsze dni w przedszkolu.
 • Przyjmowanie dzieci do przedszkola,
 • Przyniesienie przytulanki którą dziecko lubi najbardziej,
 • Przebywanie dzieci wraz z rodzicami na sali w pierwszych dniach pobytu,
 • Umożliwienie rodzeństwu przebywania na jednej sali niezależnie od wieku ( pierwsze dni pobytu).
wrzesień
Mamo zobacz co ja robię w przedszkolu.
 • Przygotowanie dzieci do wzięcia udziału w uroczystości „Pasowanie na przedszkolaka”
 • Wspólna uroczystość wraz z poczęstunkiem,
 • Zapoznanie rodziców z wynikami przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej.
październik
NazwaRozmiarData
icoprogram_rozwijamy_pasje.pdf

Rozwijamy pasje i zdolności dla dzieci w wieku 4-6lat

229.87 KB2014-09-30 12:18
icoprogram_wychowawczy.pdf

Program wychowawczy

93.74 KB2014-09-30 12:17
 • Dni adaptacyjne

  Jak co roku w ostatnich dniach sierpnia dzieci zapisane do naszego przedszkola miały możliwość wraz z rodzicami uczestniczyć  w dniach adaptacyjnych. ...

  Data dodania:07-01-2015
 • Przygotowanie dziecka

  Sposoby  na przygotowanie dziecka do pobytu w przedszkolu

 • Rozwój psychofizyczny 3-latka

  Rozwój psychofizyczny 3-latka i jego wpływ na proces adaptacji do warunków przedszkolnych