Podziękowania dla Rodziców

Data dodania: 2021-08-24

Szanowni Rodzice!

Każdą czynność wykonuje się po raz pierwszy i po raz ostatni, a zakończenie jakiegoś etapu w życiu człowieka skłania do podsumowań i refleksji. Dziś ogarniam myślami i sercem wszystkich, z którymi zetknęło mnie życie w czasie pracy w Samorządowym Przedszkolu Nr 95 w Krakowie .

Dziękuję za wszystko co się stało naszym wspólnym udziałem, w szczególności za to, co było dobrem i na trwale  zapisze się w kronice przedszkolnej i w pamięci. Przyjmijcie moją wdzięczność i szacunek za wszelką współpracę, za podejmowane inicjatywy, za działania wspierające proces edukacyjny i opiekuńczo-wychowawczy. Szczególne podziękowania kieruję do członków Rady Rodziców , których zaangażowanie wspierało sprawną i skuteczną działalność całego przedszkola.

Z pierwszym dniem września obowiązki dyrektora przedszkola przejmie Pani Agnieszka Jastrzewska. Życzę jej wszelkiej pomyślności i odwagi w poszukiwaniu i realizacji nowych wyzwań.

Proszę przyjąć moje serdeczne pozdrowienia i wyrazy szacunku.

Krystyna Dudek

Script logo