Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Zabawa sztuką"

Data dodania: 2021-11-25

W roku szkolnym 2021/2022 dzieciaki z gr. 6 biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym "Zabawa sztuką". Celem tego projektu jest wprowadzenie dzieci w świat sztuki, zapoznanie z wybranymi dziełami i ich twórcami, rozwijanie wrażliwości na piękno, zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi, rozwijanie kreatywności.
Realizując zadania zawarte w projekcie, w październiku dzieci zainspirowane obrazem Gustava Klimta " Drzewo życia" namalowały swoje obrazy oraz stworzyły w ogrodzie przedszkolnym dzieło niemalowane z użyciem darów jesieni. Ponad to dzieci poprzez prezentację multimedialną zostały zapoznane z różnymi dziełami " Sztuki ziemi ( land art)", a następnie podczas zabawy w parku tworzyły obrazy przy użyciu materiału przyrodniczego np. szyszek, liści, kasztanów, żołędzi, patyczków.

Script logo