OGŁOSZENIE - WAŻNE!

Data dodania: 2024-06-19

Szanowni Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2024r./2025r.

Warunkiem uczęszczania Państwa dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2024r./2025r. jest złożenie potwierdzenia woli korzystania z wychowania przedszkolnego.

Potwierdzenia woli należy składać w terminie od 20.06.2024r do 27.06.2024r. w godzinach pracy sekretariatu .

Druk potwierdzenia woli można pobrać ze strony internetowej www.krakow95.eprzedszkole.com lub w sekretariacie .

Rodzic , który nie złoży w wyznaczonym terminie potwierdzenia woli musi się liczyć z tym , że dziecko nie będzie miało zagwarantowanego miejsca w przedszkolu.

Script logo