Ogłoszenie o zapisach dzieci do Samorządowego Przedszkola Nr 95, do oddziałów przy ul . Kościuszkowców 6

Ogłoszenia » Ogłoszenie o zapisach dzieci do Samorządowego Przedszkola Nr 95, do oddziałów przy ul . Kościuszkowców 6

Data dodania:25-09-2017

Szanowni Państwo.

Poniżej przedstawiamy kalendarz zapisów dzieci do   Samorządowego  Przedszkola  nr 95 do oddziałów przy ul. Kościuszkowców 6 w Krakowie. Uprzejmie informujemy, że przedszkole będzie czynne od 2 listopada  2017 r. w godz. 6.30 – 17.00.

Wychowanie  przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Terminy rekrutacji:

Od 28.09. 2017 r. do 12.10.2017r.  – składanie wniosków przez rodziców w kancelarii Przedszkola Nr 95 przy ul. Żywieckiej 24.

Karta zapisu do przedszkola ul. Kościuszkowców

Karty zapisu  będą przyjmowane zgodnie z następującym harmonogramem:

Poniedziałek- czwartek w godz. od 14.30 do 17.00

Piątek od 7.30 do 10.00

16  października godz. 10.00 – ogłoszenie wyników naboru. Lista dzieci przyjętych wywieszona będzie w przedszkolu przy ul. Żywieckiej 24.

16 -18 października 2017 r.  w godz. 12.00-17.00 – podpisywanie przez rodziców umów z dyrektorem przedszkola w budynku przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

26 października 2017 r.  o godz.16.00 w budynku przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6 odbędzie się zebranie organizacyjne dla Rodziców dzieci przyjętych. Serdecznie zapraszamy.

Telefon kontaktowy: 12 268 11 76

NazwaRozmiarData
icoKarta_zapisu_do_przedszkola_ul_Kosciuszkowcow.pdf

Karta zapisu do przedszkola ul. Kościuszkowców

51.83 KB2017-09-25 11:39