Ogłoszenie

Ogłoszenia » Ogłoszenie

Data dodania:15-12-2017

Dotyczy PROJEKTU RPMP.10.01.01-12-0011/17

„Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Zapisy do Samorządowego Przedszkola Nr 95
w Krakowie w ramach opisanego projektu unijnego

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy harmonogram zapisów dzieci do  Samorządowego Przedszkola NR 95, 30 424Kraków, ul. Kościuszkowców 6.

Uprzejmie informujemy, że przedszkole  otworzy dodatkowe oddziały od 15.01.2017  pod warunkiem, że do danego oddziału  zgłosi się min. 15 dzieci  w zbliżonym wieku( 3-4 latki, 4-5 latki, 5-6 latki), w innym przypadku będziemy informować o możliwym terminie rozpoczęcia prowadzenia nowych grup.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może nim zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. DLA  DZIECI Z ORZECZENIAMI – możliwe dodatkowe udogodnienia po indywidualnej diagnozie.

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z zasadami zachowania równości szans.

Harmonogram rekrutacji

od 15 grudnia 2017 r. do 31grudnia 2017 r

Składanie przez Rodziców wniosku w Sekretariacie Przedszkola przy ulicy Kościuszkowców 6. Wnioski przyjmowane będą w godzinach:

  • poniedziałek, wtorek, oraz piątek: od 8:30 do 14:30
  • środa : od 14:30 do 17.00

Wnioski będą dostępne: w Sekretariacie Przedszkola Nr 95 przy ul. Kościuszkowców 6, na stronie internetowej przedszkola http://www.krakow95.eprzedszkole.com oraz na Portalu Edukacyjnym http://portaledukacyjny.krakow.pl

04.01.2018 r.
godz. 10:00
Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych. Lista dzieci zakwalifikowanych zostanie wywieszona na drzwiach wejściowych budynku.,
5 stycznia 2018 w godz. od 8.00 do 15.00
oraz
8 stycznia w godz. od 9.00 do 17.00

Podpisanie przez rodziców umowy z dyrektorem przedszkola w Sekretariacie przy ul. Kościuszkowców 6.

Uwaga! Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

9 stycznia
godz. 12:00
Ogłoszenie listy dzieci przyjętych . Lista dzieci przyjętych zostanie wywieszona na drzwiach wejściowych budynku.
11 stycznia 2018 r.
godz. 16:00
Zebranie organizacyjne dla Rodziców dzieci przyjętych. Serdecznie zapraszamy!
NazwaRozmiarData
icowniosek_rekrutacyjny.pdf

Wniosek rekrutacyjny

154.97 KB2017-12-18 10:44