Informacja dla Rodziców dotycząca rekrutacji dzieci

Ogłoszenia » Informacja dla Rodziców dotycząca rekrutacji dzieci

Data dodania:16-08-2017

Uprzejmie informujemy, że nabór dzieci do budynku Przedszkola przy ulicy Kościuszkowców 6 w Krakowie będzie prowadziła dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 95 przy ulicy Żywieckiej 24.

Termin oraz zasady rekrutacji zostaną podane do publicznej wiadomości po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku.

Informacja o rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej przedszkola www.krakow95.eprzedszkole.com oraz na stronie internetowej www.portaledukacyjny.krakow.pl