Gromady zuchowe 2021/2022

 •  we wrześniu druh Stanisław OŻÓG HO został laureatem Akcji „Obok nas” organizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w ramach tegorocznych Dni Pamięci Ofiar Gestapo, gdzie wystąpił na mównicy opowiadając m.in. o roli naszego Szczepu w uczczeniu pamięci harcerzy Borkowskich poległych w czasie II wojny światowej
 • 21 września – zuchy wzięły udział w III Rajdzie Szarych Szeregów
 • 22 września – Rada IX Dzielnicy Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa podjęła Uchwałę Nr XXXVI/201/2021 o oznakowaniu na terenie Borku Fałęckiego nowej ulicy harcerskiej, nadając jej nazwę Alejka Zastępu Skautów „Puchacze
 • podczas zbiórki 28 września w ramach majsterki zuchy wykonały biało- czerwone chorągiewki , którymi 7 października przyozdobiły groby zmarłych harcerzy borkowskich znajdujące się na cmentarzu parafialnym przy ul. Zawiłej
 • 9 października - po raz 34 na Cmentarzu Parafialnym w Borku Fałęckim zostały zorganizowane Harcerskie Zaduszki
 • 19 października - w Alei Zuchów Borkowskich zuchy – przedszkolaki uczestniczyły w czwartych z kolei Mistrzostwach w Szurani Liśćmi
 • w październiku podczas zbiórek zuchy zdobywały sprawność grupową „Krasnoludka”
 • 29 października zuchy złożyły kwiaty i zapaliły znicze przy Dębach Katyńskich upamiętniających kapitana Tadeusza Moskala-Motarskiego ( pierwszego Komendanta Hufca ZHP Podgórze) oraz doktora Mariana Wodzińskiego
 • 15 listopada zuchy brały udział w spektaklu słowno- muzycznym wystawionym w przedszkolu z okazji Święta Odzyskania Niepodległości
 • 16 listopada zuchy wzięły udział w III Przeglądzie Wiersza i Piosenki Patriotycznej organizowanym w przedszkolu
 • podczas listopadowych zbiórek zuchy zdobywały sprawność Mistrza gier planszowych, zaś miesiąc ten zakończyły kominkiem andrzejkowym pełnym tradycyjnych wróżb- nie zabrakło ani lania wosku ani wędrówki butów do progu
 • 2 grudnia - druh Stanisław OŻÓG HO ze Szczepu „Solvay” zwyciężył w 79. Konkursie Szopek Krakowskich w kategorii młodzieżowej
 • 14 grudnia podczas uroczystej zbiórki kilkoro nowych zuchów złożyło obietnicę pozostałe zaś otrzymały pierwszą gwiazdkę stając się zuchami ochoczymi
 • w grudniu podczas majsterki zuchy wykonały świąteczne kartki, które zostały wysłane harcerzom seniorom z Kręgu „Stara Brać”; w tym miesiącu zuchy zdobywały też sprawność Strażnika Betlejemskiego Światła Pokoju
 • miesiąc luty był czasem zdobywania przez zuchy sprawności grupowej „ Eskimos” oraz wykonywania laurek z okazji Dnia Babci i Dziadka dla harcerzy seniorów z Kręgu „ Stara Brać”
 • w trakcie zbiórki zorganizowanej 1 marca 2022 zuchy wykonały obrazki- prezenty dla swoich rówieśników z Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych znaleźli się w naszym kraju ( w naszej dzielnicy). Zuchy wspólnie wykleiły też dwa połączone serca- bibułą w kolorach flag Polski oraz Ukrainy i ozdobiły nimi salę
 • 15 marca zuchy wyruszyły w korowodzie niosąc Marzannę i witając wiosnę
 • 15 marca wieczorem członkowie i przyjaciele naszego Szczepu zarówno ci najmłodsi jak i najstarsi zgromadzili się w Bazylice Świętego Floriana aby uczestniczyć we mszy świętej odprawionej w intencji powrotu do zdrowia Druha Jacka przebywającego w szpitalu
 • 5 kwietnia podczas uroczystej zbiórki zuchy, które jeszcze nie złożyły obietnicy lub nie otrzymały pierwszej gwiazdki dostąpiły tego zaszczytu
 • W kwietniu podczas majsterki zuchy wykonywały palmy wielkanocne oraz kartki świąteczne dla harcerzy seniorów
 • 17 maja zuchy uczestniczyły w IV Rajdzie Drewnianych Butów upamiętniającym postać patrona naszego Szczepu Świętego Jana Pawła II
 • podczas majowych zbiórek zuchy zdobywały sprawność zespołową „ Znawcy zwierząt domowych” oraz przygotowały laurki dla swoich mam z okazji ich święta
 • 31 maja podczas Dnia Zucha odbyła się Olimpiada Zuchowa na stadionie K.S. Borek
 • 4 czerwca zuchy zaprezentowały swój program artystyczny złożony z piosenek, pląsów i okrzyków podczas XXVI Dni Dzielnicy IX
 • 7 czerwca podczas uroczystej zbiórki, która odbyła się na polanie w parku borkowskim zuchy otrzymały drugą gwiazdkę
 • podczas zbiórki 21 czerwca nastąpiło mianowanie szóstkowych, które jest podkreśleniem dużego wkładu tych zuchów w życie gromady
Script logo