Gromady zuchowe 2017/2018

 • Rok szkolny 2017/2018 nasz Szczep rozpoczął wrześniową wyprawą do Ojcowskiego Parku Narodowego. Zuchy i harcerze wraz z rodzicami zwiedzili zamek w Pieskowej Skale, spinali się po skałkach oraz wędrowali po jaskiniach.
 • W październiku nasz Szczep zorganizował kwestę przy kościele Matki Boskiej Zwycięskiej i przy kaplicy św. Teresy na ul. Goryczkowej. Zebrane do puszek pieniądze zostały przeznaczone na sfinansowanie pomnika Harcerzy Borkowskich.
 • 14 października miało miejsce bardzo ważne wydarzenie – staraniem naszego Szczepu obok kaplicy na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Zawiłej został wystawiony, a tego dnia odsłonięty i poświęcony pomnik Harcerzy Borkowskich- zamordowanych przez niemieckiego okupanta w czasie II Wojny Światowej.
 • Również w październiku nasi harcerze mieli okazję pożeglować na jeziorze Bagry.
  W tym roku szkolnym przy organizacji i prowadzeniu zbiórek pomagają już naszym drużynowym przyboczni: Jadzia, Zuzia, Jędrzej i Stach. To teraz oni wprowadzają kolejne zuchy- przedszkolaki na szlak harcerskiej przygody.
 • 27 listopada zuchy i harcerze bawili się podczas Kominka Andrzejkowego 
 • W grudniu nasi harcerze brali udział w zbiórce prowadzonej przez gimnazjalistów w ramach projektu poświęconego powstaniu warszawskiemu.
 • W styczniu członkowie i sympatycy naszego Szczepu uczestniczyli w Koncercie Kolęd w wykonaniu zespołu Małe Ważne Sprawy, który odbył się w Bazylice Św. Floriana. Całkowity dochód z koncertu został przeznaczony na spłatę ostatniej raty pomnika wzniesionego przez nasz szczep. Solistką tego zespołu jest wychowanka dawnej drużyny naszego druha Jacka- Marysia Krawczyk- Ziółkowska.
 • Na wiosnę nasza 19 Drużyna Harcerska „Kłosy” brała udział w szkoleniu żeglarskim na terenie przedszkola i na jeziorze Bagry.
 • W czerwcu i podczas wakacji nasze zuchy, harcerze i ich rodzice malowali harcerskie szlaki turystyczne na terenie Dzielnicy IX.
Script logo