Gromady zuchowe 2015/2016

Rok szkolny 2015/ 2016 obfitował w bardzo ważne wydarzenia najważniejszym z nich było połączenie się dnia 12 grudnia - 19 Zuchowej Gromady Krasnalek Borkowskich, 19 Zuchowej Gromady Wilczków Borkowskich, zastępu harcerskiego „Puchacze” oraz Kręgu Seniorów Harcerstwa Borkowskiego „Stara Brać” w harcerski szczep o nazwie „Solvay”.

Kolejna zaś uroczystość miała miejsce 11 czerwca 2016 roku w ogrodach Bazyliki Świętego Floriana, kiedy to naszemu Szczepowi zostało nadane zaszczytne imię Świętego Jana Pawła II.

W roku szkolnym 2015/2016 przy naszej drużynie rozpoczął działalności zastęp harcerski „Puchaczy” złożony z siedmiorga zuchów, które w roku ubiegłym zdobyły trzecią gwiazdkę „ zucha gospodarnego”. Zuchy te w maju i czerwcu brały udział w kursie brązowych sznurów przygotowując się do pełnienia roli zastępowych. Podczas spotkań uczyły się jak prowadzić gry, zabawy, pląsy, brały udział w zajęciach z musztry, sygnalizacji i terenoznawstwa. Wszystkie osoby biorące udział w kursie ukończyły go, co potwierdzają stosowne dokumenty, a 18 czerwca 2016 złożyły przyrzeczenie harcerskie.

W lipcu nasze zuchy oraz harcerze wraz z rodzicami brały udział w XXXI Światowych Dniach Młodzieży spotykając się przy Bramie Miłosierdzia w Łagiewnikach i zdobywając wyjątkową „Białą Sprawność”.

W ramach współpracy z Kręgiem Seniorów Harcerstwa Borkowskiego „Stara Brać” tak w poprzednich latach gościliśmy na terenie przedszkola seniorów harcerzy podczas różnych uroczystości takich jak np. Święto Odzyskania Niepodległości, Jasełka. Nasze zuchy odwiedzały groby poległych harcerzy z terenu Borku Fałęckiego, uczestniczyły w Zaduszkach Harcerstwa Borkowskiego oraz w tradycyjnym Spotkaniu Opłatkowym. W tym roku zuchy wykonały również upominki świąteczne dla seniorów i odwiedziły ich w domach w okresie Wielkanocy.

W ciągu całego roku zuchy i harcerze zdobywały sprawności grupowe i indywidualne, zuchy przyszyły też do mundurków kolejne gwiazdki, a harcerze i harcerki zdobyły stopień młodzika lub ochotniczki. Zuchy uzyskały również I i III miejsce w konkursie fotograficznym „Zuchy zimą” organizowanym przez Hufiec ZHP Kraków-Podgórze.

Script logo