Gromady zuchowe 2014/2015

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2014/ 2015 wszystkie zuchy z naszej drużyny miały przyszytą do mundurka pierwszą gwiazdkę- zucha ochoczego i zaczęły przygotowania do zdobycia kolejnych (drugiej i trzeciej gwiazdki, zucha sprawnego i gospodarnego).Jak w ubiegłym roku podczas zbiórek dzieci poznawały sens praw i obowiązków, zasad i reguł obowiązujących w grupie rówieśniczej, rodzinie, społeczności lokalnej. Uczyły się piosenek, pląsów, majsterkowały, uczestniczyły w obrzędach zuchowych, rozwijały swoje indywidualne zainteresowania. Część zuchów od września poszła już do szkoły to jednak nie stało się dla nich przeszkodą w dalszym uczestnictwie w zbiórkach. Dzięki zaangażowaniu rodziców zuchy- uczniowie byli przywożeni na zbiórki do przedszkola. W tym czasie nasze gromady zuchowe rozpoczęły także ścisłą współpracę z Kręgiem Seniorów„ Stara Brać” do którego należy 43 harcerek i harcerzy z lat 1945-1947. Spotkania łączące pokolenia odbywały się przy takich okazjach jak Święto Odzyskania Niepodległości, Zaduszki Harcerstwa Borkowskiego, Spotkanie Opłatkowe czy uroczystość 70- lecia istnienia Hufca Borek Fałęcki. Dzięki tym wspólnym spotkaniom dzieci miały okazję uczyć się szacunku do osób starszych oraz dowiedziały się w jaki sposób mogą służyć im pomocą.

Script logo