Gromady zuchowe 2013/2014

Od września 2013 na terenie naszej placówki wznowiły swoją działalność borkowskie gromady zuchowe: żeńska "Krasnalek" i męska "Wilczków" (ich tradycja sięga 1933 roku). Drużyny reaktywowane są przez harcmistrzów Barbarę i Jacka Kucharskich. W roku szkolnym 2013/2014 przynależące do zuchowej gromady przedszkolaki spotykały  się ze swoim druhem  podczas zbiórek w przedszkolu , chodziły  na wycieczki, brały udział w Wiosennym Przeglądzie Hufca Kraków- Podgórze , uroczystości nadania nazwy i poświęcenia ulicy Harcmistrzów Ady i Ryszarda Stefańskich oraz w Zlocie zuchów Chorągwi Krakowskiej w Wadowicach

Script logo