BIP
Nowości
Wizyt:
Dzisiaj: 53
Wszystkich: 336552
Reklama

DYŻUR WAKACYJNY W SIERPNIU 2017

Ogłoszenia » DYŻUR WAKACYJNY W SIERPNIU 2017

Data dodania:13-02-2017

ZAPIS DZIECI DO PRZEDSZKOLA Nr 95 NA DYŻUR WAKACYJNY W SIERPNIU 2017 R.

  1. Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w okresie lipiec –sierpień 2017 r. znajduje się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.portaledukacyjny.krakow.pl
  2. W pierwszej kolejności na dyżur wakacyjny przyjmowane są dzieci uczęszczające do Przedszkola Nr 95.
  3. Zapisy na sierpień dokonywane są w terminie od 13 LUTEGO do 10 MARCA 2017 roku.
  4. Karta zapisu dziecka na dyżur wakacyjny – formularz do pobrania w sekretariacie przedszkola.
  5. Do końca kwietnia 2017 roku powinna zostać podpisana umowa w sprawie korzystania dziecka z przedszkola pomiędzy rodzicem dziecka (prawnym opiekunem) a dyrektorem przedszkola. Umowa może być zawarta na dowolną liczbę dni w miesiącu.
  6. Zasady przyjmowania dzieci do innego przedszkola pełniącego dyżur w lipcu określa dyrektor wybranego przez Rodziców Przedszkola.
  7. Dopuszcza się możliwość dokonywania dodatkowych zapisów dzieci uczęszczających do innych przedszkoli w miarę wolnych miejsc. Zapisy te będą prowadzone w maju, szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany do 8 maja 2017r.